آقاي جهانگيري ! در دانشگاههاي معتبري كه مديراني نمك نشناس را تربيت كنند كه خود را ازمردم طلبكار و شايسته دريافت حقوق هاي نجومي بدانند را بايد گل گرفت!

اسحاق جهانگيري ضربه گير روحاني و يار غار صفدر حسيني در مناظره ديشب پايش را از گليمش دراز تر كرد و به بهانه مخالفت با قاليباف مثل رئيسش كه در چهار سال قبل با به كار بردن واژه "سرهنگ" و "حمله گاز انبري" خود را حقوقدان جا زد و به مقدس ترين آرمانهاي ملت توهين كرد، مدعي شد كه در بهترين دانشگاهها درس خوانده و با روحيه نظامي نمي شود تهران را اداره كرد! وي در مناظره ديشب گفته است:

یادداشت کوچک زاده ذز کانال تلگرام:"در دانشگاه‌های معتبر داخلی درس خوانده‌ایم. ما که در صنعتی شریف و علوم تحقیقات درس خوانده‌ایم آیا ما مدیریت 60 سال پیش را داریم؟ آقای قالیباف با روحیه نظامی نمی‌شود کلانشهری مثل تهران را اداره کرد ، بلکه باید رویکرد علمی داشته باشیم." آقای جهانگیری اگر با آقای قالیباف مشکل دارد اشكالي ندارد اما چرا غلط اضافی می کند و سابقه خدمت ايشان در كنار نورچشمان ملت در سپاه پاسداران نظير سرداران شهيد همت و زين الدين و باكري و شهداي زنده مثل سردار سليماني را با به كار بردن واژه هايي مثل نظامي و نظامي گري و گاز انبري و . . . . . به چالش مي كشد؟! خوبست آقاي جهانگيري بفرمايند با روحيه رانت خواري و حقوق هاي نجومي دوستان ايشان ،نظير آنكه رئيس صندوق توسعه بود، كشور اداره شد يا به خاك سياه نشست؟ خوبست آقاي جهانگيري بفرمايند چگونه بعد از به صدارت رسيدن ايشان از اتوبان براي روستايي كه ويلاي ايشان در آن قرار دارد(كوشك زر) راه اختصاصي باز شد ؟ و راه آن اختصاصا تا جلوي ويلاي ايشان آسفالت گرديد؟ با اين روحيه ها كشور اداره مي شود ؟ ولي با روحيه ايثار و شهادت كه ايشان و رئيسشان دوست دارند از آن به نظامي گري و سرهنگي ياد كنند شهر و كشور اداره نمي شود؟ آقای جهانگیری كه به فرماندار یا استاندار و نماينده مجلس شدن خود می بالد خوبست براي ملت و خصوصا جوانان نسل سوم و چهارم بفرمايند كه در زماني كه ايشان بركرسي هاي امن مجلس دوم و سوم تكيه زده بودند، ايثارگران و ازجان گذشتگاني كه ايشان با بكار بردن عنوان نظامي قصد تصغير و تحقيرشان را دارنددر شلمچه و فاو جنگیده اند تا امنيت مجلسي كه ايشان در آن قانون گذاري مي كردند تأمين شود! به نظر من فریب دادن مردم و خدشه دار کردن مقدسات براي رسيدن به اهداف سخيف سياسي و كسب قدرت را نمي توان عملي شرافتمندانه ارزيابي كرد!
آقاي جهانگيري ! در دانشگاههاي معتبري كه مديراني نمك نشناس را تربيت كنند كه خود را ازمردم طلبكار و شايسته دريافت حقوق هاي نجومي بدانند را بايد گل گرفت!

پایان خبر

این خبر را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0

آخرین اخبار

تبلیغات

kosar